Ana Sayfa
Programlar
Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Programı

Türk dış politikasında son dönemde meydana gelen değişim, akademik çevrelerde özellikle Ortadoğu coğrafyasına karşı yeni bir ilgi uyandırmıştır. Buna rağmen üniversitelerimizde Ortadoğu’ya odaklanan enstitü ve programların sayısı bu alana gösterilen ilgiyi karşılamaktan uzaktır. Diğer yandan Ortadoğu ile yakın bağlar kurmaya başlayan Türk dış politika yapımcılarına alternatif sunabilmek için, bölgeyi siyasi, ekonomik ve kültürel olarak analiz eden çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Öte yandan ülkemizde bölge üzerine yapılan araştırmalar sadece akademik nitelikte kalmakta pratik anlamda araştırma/araştırmacı eksikliği de en önemli noksanlıklardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu program, bölge üzerine daha fazla çalışma yapılabilmesi ve araştırmacı eksikliğinin azaltılabilmesi amacıyla 2011 yılında açılmıştır. Özellikle, 2011 yılında başlayan Arap dünyasındaki siyasi gelişmeler ve değişimler de bu programın açılma gerekliliğini ortaya koymakta ve 2012-2013 dönemi güz yarıyılında yüksek lisans alanında eğitime başlanması daha fazla önem kazanmaktadır.

Yüksek Lisans Programı 3 dilde (Türkçe, Arapça ve İngilizce) eğitim vereceği için programdaki Türkçe dışındaki eğitim dillerinin birinden ingilizceden en az “60” veya Arapçadan en az 55 puan yada ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir. Ya da program dillerinden Türkçe hariç bir dilde eğitim veren (lise veya lisans) bir eğitim kurumundan mezun olanlar dil şartını sağlamış sayılır. Öğrenciler ders dönemi süresince alması gereken 8 adet dersin en az 3 adedini farklı bir dilden almak zorundadır. Öğrenciler tez aşamasına geçebilmesi için AKTS kredi yükünden sayılmayan ve ortalamaya katılmayan Arapça veya Farsça dil derslerinden birini almak zorundadır. Bu dil derslerinden başarılı olamayan öğrenciler yüksek lisansta tez aşamasına geçemezler. Yüksek lisans tezleri İngilizce ve/veya Türkçe yazılmak zorundadır. Programa kayıt yaptıran öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulananır.

Bilimsel Hazırlık Programında öğrenciler; Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih veya İlahiyat bölümlerinin birinden mezun olanlar; eğitim öğretim yılı başlamadan Enstitü Anabilimdalı Başkanlığı tarafından belirlenen ve lisans eğitimleri sırasında almamış oldukları derslerden 3 adet dersi ders dönemi içerisinde almaları gerekmektedir. Yukardaki programların dışında ki bir programdan mezun olanlar ise; lisansüstü derslere başlamadan 1 yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanarak Enstitü Anabilimdalı Başkanlığı tarafından belirlenen ve lisans eğitimleri sırasında almamış oldukları derslerden 6 adet ders alıp başarılı olmaları durumunda yüksek lisans programına başlayabileceklerdir.

Başvurular http://ebasvuru.sabis.sakarya.edu.tr/ adresinden alınır

Programda okutulan derslere burdan ulaşabilirsiniz.