Ana Sayfa
Enstitü
Misyon, Vizyon ve Temel İlkelerimiz

Mizyon, Vizyon ve Temel İlkelerimiz

 Misyonumuz:
Türkiye’de Ortadoğu’ya olan ilginin akademik çalışmalarla ve nitelikli araştırmalarla desteklenmesi, çeşitli faaliyetlerle literatüre katkı sağlamayı ve bu doğrultuda çalışacak araştırmacılara yardımcı olmayı ve yetkin, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, çalışanları ve sosyal paydaşlarıyla arasındaki bağı oluşturan, akademik etik ve kalite kurallarını önemseyen, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetimi benimseyen bir kurum olmayı hedef edinmiştir.
 
Vizyonumuz:
Ortadoğu alanında Siyaset, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Din Bilimleri, Tarih gibi birçok disiplini bir araya getiren, bu disiplinler arası bakış ile hem bölgesel hem de küresel ölçekte daha geçerli ve kapsamlı analiz imkanı sunan ve çeşitli faaliyetler aracılığıyla yeni araştırmacıların yetiştirilmesi, akademik canlılığın sürekli kılınması, araştırma ve bilgi paylaşımı düzeyinde ulusal ve uluslar arası organik bağı yakalamış, sürekli gelişen ve yenilenen bir enstitü olmak.
 
Temel İlkelerimiz:
 • Sürekli gelişme,
 • Faaliyetlerimizde bilimsel ahlakı esas almak,
 • Araştırmacı ve eleştirel bir yaklaşımı benimsemek,
 • Fırsat eşitliği ve adalet ilkesine bağlı olmak.